تبلیغات تبلیغات
، نویسنده: t@r@2015 دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۴

برنامه ی طراحی شده با استفاده از سوکت های UDP می باشد که توسط آن دو نفر میتوانند با هم گفت و گو و یا به اصطلاح چت نمایند.
در این جا فرض میکنیم که یک طرف گفت و گو روی پورتی مشخص روی کامپیوتری مشخص می نشیند و طرف دیگر گفت و گو از نام آن کامپیوتر و پورت مربوطه آگاه است.
(بیشتر…)دنبال کردن