تبلیغات تبلیغات
، نویسنده: ProFile چهارشنبه ۳۱ تیر ۹۴

در این مقاله با انرژي جزر و مدي, انرژی امواج دریا, انرژی حرارتی دریا, مکانیسم تشکیل جزر و مد, مقدار انرژي قابل استحصال از این طریق و موارد دیگری آشنا خواهید شد.

در ادامه فهرست مطالب و لینک دانلود مقاله را مشاهده خواهید نمود.

 

 فهرست مطالب
• مقدمه
• تاریخچه
• انرژی ھای قابل حصول از دریا
• مکانیسم تشکیل جزر و مد
• مقدار انرژی قابل استحصال
• مکان یابی
• روش ھای تولید برق از جزر و مد
• طراحی نیروگاه ھای جزر و مدی
• انواع توربین ھا
• نیروگاه ھای جزر و مدی بھره برداری شده
• نیروگاه لارنس فرانسه
• بررسی سواحل ایران
• نتیجه گیری

دانلود با لینک مستقیم

پسورد:comefile.ir

توصیه می شود لینک های زیر را نیز مطالعه فرمائید:

دعوت به همکاری

 

رایگان – افزودن به سبد


تبلیغات تبلیغات

دنبال کردن